ASSURANTIEKANTOOR
VAN DER AA OSS B.V.

LAUWERSMEER 9D
5347 JR OSS
T 0412 - 64 78 55
F 0412 - 63 89 46
E INFO@VANDERAAOSS.NL
WWW.VANDERAAOSS.NL

ASSURANTIEKANTOOR VAN DER AA B.V.

MEEDENKERS IN ZEKERHEID

Er zijn maar weinig zaken zeker in het leven. Zeker is wel dat u zich tegen veel onzekerheden in het leven kunt verzekeren. Maar weet u dan wel zeker dat u niet over- of misschien juist onderverzekerd bent? Of teveel premies betaalt? Die zekerheid heeft u met Assurantiekantoor Van der Aa voor al uw verzekeringen, pensioenen, hypotheken en (bedrijfs)financieringen wel. Want dankzij onze jarenlange ervaring weten wij de juiste balans te vinden tussen zekerheid en de kosten van die zekerheid. Wij denken mee met ondernemers en particulieren, volgen hen in hun dagelijkse leven en adviseren constant over de risico’s en de mogelijkheden om die efficiënt en effectief af te dekken.

+ OPTELSOM VAN PARTNERS

Het meedenken in zekerheid houdt niet op met verzekeren, pensioenen, hypotheken en (bedrijfs-) financieringen. In het verlengde hiervan spelen ook andere aspecten een rol. Daarom werken wij nauw samen met diverse professionele partners.

ASSURANTIE- KANTOOR
VAN DER AA

Administratie /
fiscaal advies / loonadministratie

Verzekeraars

Letselschade- specialisten

Hypotheek- en
(bedrijfs)financierings- verstrekkers

Makelaars

Notarissen

+ OPTELSOM VAN PROFESSIONALS

Onze werknemers zijn hoog gekwalificeerd en hebben jarenlange ervaring met talloze branches. Wij zijn getraind om verder te kijken dan alleen de polisvoorwaarden; persoonlijke aandacht en een actieve afhandeling van schadeclaims zijn bij ons vanzelfsprekend. Wij kunnen zowel persoonlijke als bedrijfsrisico’s perfect in kaart brengen en u adviseren welke producten deze risico’s het beste en meest efficiënt afdekken.

+ OPTELSOM VAN
DE JUISTE PRODUCTEN

Wij zijn een onafhankelijk assurantiekantoor. Er wordt weliswaar gewerkt met een aantal vaste verzekeraars, hypotheek- en financieringverstrekkers, maar er zijn geen contractuele verplichtingen! Deze maatschappijen worden regelmatig beoordeeld op polisvoorwaarden, premies en snelheid van afwikkelen. Een overzicht van de huidige verzekeraars, hypotheek- en financieringverstrekkers kan worden opgevraagd.

+ OPTELSOM VAN
VERTROUWEN

Wij zijn in het bezit van een AFM-vergunning en werken volgens de hieraan gestelde eisen. Tevens zijn wij aangesloten bij klachteninstituut KiFiD en zijn er bij ons erkend hypotheekadviseurs werkzaam. Onze werknemers volgen regelmatig opleidingen om aan alle kennisvereisten te blijven voldoen en om zich verder te verdiepen in actualiteiten en wijzigingen in regelgeving.