ADMINISTRATIEKANTOOR
VAN DER AA OSS B.V.

LAUWERSMEER 9A
5347 JR OSS
T 0412 - 66 77 70
F 0412 - 62 73 07
KVK 17160378
BTW NL.8126.34.706.B01
ADMINISTRATIE@VAN-DER-AA.NL
WWW.VAN-DER-AA.NL

NOAB

Partners

                                                                                                                                                      

 

Berlo & Nijmeijer                                                
Accountants en Fiscalisten                                     

Met Berlo en Nijmeijer Accountants en Fiscalisten onderhoudt Van der Aa een plezierige werkrelatie die al vele jaren duurt. Rob Berlo en Inge Nijmeijer huldigen het principe dat je belang als ondernemer het beste gediend is met (deel)specialisten.

Berlo en Nijmeijer richten zich als onafhankelijk accountants en fiscalisten op de financiŽle en fiscale advisering van ondernemingen. Wanneer de situatie erom vraagt worden meer specialisten ingeschakeld; zoals een juridisch adviseur, een notaris, een subsidie- of overname-expert.

Van der Aa hanteert het zelfde principe. Als het werk voor een klant fiscale of financiŽle uitdagingen met zich meebrengt, betrekken ze daar specialisten bij, zo ook Berlo en Nijmeijer. Deze samenwerking is productief en biedt klanten het beste van twee werelden. Een team dat achter en naast u staat, waarmee u als ondernemer vooruit kunt.

Berlo en Nijmeijer, twee ervaren beroepsbeoefenaren, weten door hun achtergrond veel over financiŽn en fiscaliteit. Gepokt en gemazeld in de praktijk van zowel kleine als grote advieskantoren, beschouwen Inge en Rob hun werk niet als hogere wiskunde (hoewel het soms best ingewikkeld is), maar nemen het als basis voor een integraal ondernemingsadvies. Berlo en Nijmeijer verplaatsen zich in de situatie van hun klant en komen vanuit die positie tot doordachte oplossingen die realistisch en uitvoerbaar zijn. Het gaat tenslotte om het resultaat.

 

De Pensioenconsulent                           

 

De Pensioenconsulent is een onafhankelijk pensioenadviesbureau dat zich in hoofdzaak richt op accountants-, belastingadvies- en administratiekantoren, zodat deze nog beter in staat zijn de rechtspersonen en DGAís te adviseren op pensioengebied.
Onze diensten richten zich zowel op werkgevers-/werknemerspensioenen als op de DGA-pensioenen.
Wij werken enkel op basis van uurtarieven en bemiddelen niet in verzekeringen of beleggingsproducten.

De Pensioenconsulent kan u behulpzaam zijn met de volgende diensten:
WerkgeversĖ en werknemerspensioen
Het adviseren van de directie bij het wijzigen of opzetten van collectieve en individuele pensioenregelingen
- vergelijken van kosten van diverse pensioensystemen
- eventueel overleg met de ondernemingsraad
- plenaire en individuele communicatie
- beheer van de regelingen

De DGA
- opstellen pensioenbrieven
- het maken van diverse pensioenberekeningen
- inkoop van dienstjaren
- echtscheidingsberekeningen

De zelfstandige ondernemer
- lijfrenteberekeningen maken in verband met de OR (oudedagsreserve) 
- opstellen van lijfrenteovereenkomsten in verband met stakingswinst 
- berekenen van lijfrenteverplichtingen in verband met stakingswinst 
- berekenen van lijfrentes in verband met stakingswinst
 
Tevens behoort tot ons dienstenpakket:
- advies inzake waardeoverdracht opgebouwde pensioenaanspraken
- pensioenschade bij ontslag berekenen
- gouden handdruk: 
     - opstellen stamrechtovereenkomsten
     - berekenen van de stamrechtverplichtingen
     - berekenen van stamrechtlijfrentes 
- pensioenberekeningen bij echtscheiding
- verzorgen van lijfrenteberekeningen

Bezoek ook onze website www.depensioenconsulent.nl

Pinkse Philips Huberts notarissen                  

UW HUWELIJKSE VOORWAARDEN UIT DE LA

De ondernemers onder u herkennen het vast: Jaren geleden getrouwd, toch maar even langs de notaris geweest voor huwelijkse voorwaarden, want u was startende ondernemer en u wilde liever geen risico's lopen. De akte van huwelijksvoorwaarden verdween vervolgens onder in de la. Inmiddels hebt u een goed renderende onderneming. In deze onderneming zit al behoorlijk veel (opgepotte) winst, er is ook veel in geÔnvesteerd. Er is in al die jaren echter nooit meer omgekeken naar de huwelijkse voorwaarden. Waar gaat het nu fout?

Het probleem zit hier in het niet uitvoeren van hetgeen u in de huwelijksvoorwaarden bent overeengekomen. Hierbij kunt u aan de volgende voorbeelden denken:
ē U bent zogenaamde "koude uitsluiting" overeengekomen, ofwel een volledige scheiding van vermogen. Is dat vermogen nu nog wel gescheiden? Of zijn er verschillende zaken inmiddels gemeenschappelijk aangeschaft of door de één aangeschaft en door de ander in bezit genomen? Is er in het algemeen nog wel een scheiding aan te brengen?
ē U bent een zogenaamd "verrekenbeding" overeengekomen. De bedoeling was om jaarlijks hetgeen u spaart, met elkaar te verrekenen. Als het verrekenbeding nooit is uitgevoerd, kan de rechter bepalen dat er bij een echtscheiding moet worden verdeeld alsof er gemeenschap van goederen is!
ē U weet niet meer wat u bent overeengekomen in uw huwelijkse voorwaarden.

In alle gevallen is het goed om uw huwelijkse voorwaarden eens met ons te bespreken. Laat de inhoud nog eens controleren; sluit het nog aan op uw huidige situatie? Misschien wenst u de huwelijkse voorwaarden zelfs wel op te heffen, als de reden hiervoor is weggevallen. Opheffen van de huwelijkse voorwaarden kan soms ook een belastingvoordeel opleveren ingeval van overlijden van één van de echtgenoten. Dit belastingvoordeel kan enkele duizenden euro's bedragen! Tevens is het mogelijk om een afspraak te maken omtrent de omvang van ieders vermogen: een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Tenslotte zou u kunnen besluiten tot het wijzigen van uw huwelijksvoorwaarden, zodat het weer aansluit op de werkelijke situatie.

Het niet uitvoeren van de huwelijkse voorwaarden kan grote gevolgen hebben voor u als ondernemer. Uw opgebouwde vermogen in het bedrijf kan in gevaar komen bij eventuele echtscheiding. Als u de helft moet uitkeren aan uw ex-partner, bent u mogelijk gedwongen om uw bedrijf te beŽindigen!

De uitwerking van huwelijkse voorwaarden is per geval weer anders en hangt af van uw persoonlijke situatie. De conclusie is dan ook: haal uw huwelijkse voorwaarden uit de la en kom bij ons langs voor een vrijblijvend gesprek

Pinkse Philips Huberts Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van ruim 150 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risicoís en draagt concrete oplossingen aan. Bezoek ook onze website www.pphnotarissen.nl

 

Bedrijfsfinancieringen

Wij werken nauw samen met diverse financiŽle instellingen, onder andere de ABN AMRO Bank en de ING Bank. Tevens kunnen wij in samenwerking met ons zusterbedrijf Assurantiekantoor Van der Aa B.V. voor u een complete bedrijfs- of hypothecaire financiering realiseren.